Política de privacitat

A Infinitament ens preocupem per la privadesa i la transparència. A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MARIA RODRÍGUEZ PANIZO

Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació: Execució d’un contracte.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.infinitament.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

MARIA RODRÍGUEZ PANIZO

45675707F

C/ Camí del Riu, s/n, 08760 – Martorell – BARCELONA

638138284 / mrodriguez@infinitament.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió dels currículums Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? 

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.infinitament.com 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades? 

Les dades personals que tractem a MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO procedeixen de: El mateix interessat. 

Les categories de dades que es tracten són: 

  • Dades identificatives. 
  • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: MARIA RODRÍGUEZ PANIZO

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions promocionals.

Legitimació: Execució dun contracte. Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.infinitament.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 

MARIA RODRÍGUEZ PANIZO 

45675707F 

C/ Camí del Riu, s/n, 08760 – Martorell – BARCELONA 

638138284 / mrodriguez@infinitament.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

A MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades? 

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  •  Execució dun contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b). 
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? 

Les dades es comunicaran als destinataris següents: 

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.infinitament.com 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades? 

Les dades personals que tractem a MARÍA RODRÍGUEZ PANIZO procedeixen de: El mateix interessat. 

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives. 
  • Adreces postals i electròniques.